Kontakt

Olsztyn

Al. Gen. Władysława Sikorskiego 19 lok. 11 · 10-088 Olsztyn

+48 730 724 724: Salon Olsztyn

+48 790 724 724: Rolety, Żaluzje

+48 730 724 724: Drzwi

olsztyn@rollhouse.pl

Elbląg

Zacisze 4 · 82-300 Elbląg

+48 791 724 724: Salon Elbląg

+48 790 724 724: Rolety, Żaluzje

+48 730 724 724: Drzwi

elblag@rollhouse.pl

Trójmiasto

+48 577 024 724: Oddział

trojmiasto@rollhouse.pl

Wilno, Litwa

+37 067 484 104: Oddział

info@rollhouse.lt

Napisz do nas!

Pokaż zgodę
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas tych danych może uniemożliwić nam świadczenie Państwu usług drogą elektroniczną.
Dane osobowe przekazane nam przez Państwa w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego na stronie internetowej http://rollhouse.pl są przetwarzane przez RollHouse Daniel Szcześniak zarejestrowany w CEIDG pod adresem ul. Mrongowiusza 32a, 11-015 Olsztynek, z siedzibą w Olsztynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 19 lok.11., który jest administratorem tych danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe, które Państwo nam powierzają: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, przetwarzane są w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną i w celu zwrotnego kontaktu.

Powierzając nam swoje dane osobowe mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Jeśli chcieliby Państwo zmienić, uzupełnić lub usunąć dane, to można to zrobić zgłaszając nam ten fakt mailowo – biuro@rollhouse.pl

Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.

Państwa dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dane osobowe nie są przekazywane, udostępniane żadnym osobom trzecim.

Lokalizacja

Olsztyn

Al. Gen. Władysława Sikorskiego 19 lok. 11

Elbląg

Zacisze 4

Trójmiasto

Warszawa

Toruń

Wilno, Litwa