Polityka prywatności strony internetowej rollhouse.pl

§1.

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Pracownicy firmy mający styczność z danymi osobowymi zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie
przetwarzania i ochrony danych osobowych.

§2.

Administratorem danych osobowych jest RollHouse Daniel Szcześniak zarejestrowany w CEIDG pod adresem ul. Mrongowiusza 32a, 11-015 Olsztynek, z siedzibą w Olsztynie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 19 lok.11.

§3.

Przetwarzając dane osobowe Użytkowników, stosujemy zasady:
∙ zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości​: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa.
∙ minimalizacji i adekwatności danych​: przetwarzamy tylko te dane (adekwatne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel,
∙ prawidłowości danych​: dokładamy najwyższej staranności, aby dane, które przetwarzamy, były aktualne i zgodne z prawdą,
∙ ograniczenia celu oraz bezpiecznego przechowywania przetwarzanych danych​: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym i prawnie uzasadnionym celu.
Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je jedynie tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla realizacji którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas obowiązki nałożone przez przepisy prawa),
∙ integralności i poufności danych​: zapewniamy takie rozwiązania techniczne i organizacyjne, dzięki którym przetwarzane dane osobowe są bezpieczne,
∙ rozliczalności​: jesteśmy w stanie wykazać, że przetwarzając dane osobowe, działamy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§4.

Na naszej stronie przez formularz kontaktowy, formularz “Zostaw wiadomość” oraz funkcję Callback zbieramy od Klientów następujące dane osobowe:
∙ imię i nazwisko – podczas wypełniania formularza kontaktowego, niezbędne do składania zapytań oraz kontaktu;
∙ adres email – podczas wypełniania obydwu formularzy; za pośrednictwem adresu email wysyłane są odpowiedzi zwrotne na zapytania oraz ewentualny kontakt;
∙ numer telefonu – podczas wyboru skorzystania z funkcji Callback; “automatyczne oddzwonienie”, zapewniające klientom, możliwośćotrzymania szybkiego połączenia zwrotnego;
∙ cookies – serwis wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do kontaktu i uzyskania odpowiedzi na zapytanie. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skontaktowanie się z Klientem oraz niemożliwa będzie realizacja usługi.

§5.

Dane osobowe pozyskane przez RollHouse będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do złożenia zapytania/zamówienia/wyceny na stronie internetowej http://rollhouse.pl oraz w celu kontaktu zwrotnego polegającego na dostarczaniu informacji o ofercie na wskazany w zapytaniu/zamówieniu adres e-mail bądź telefonicznie na podany w opcji Callback numer telefonu, oraz przetwarzania danych zawartych w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej.
Dane osobowe Użytkownika serwisu, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
∙ w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innychdziałań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.

§6.

Uzyskane od Użytkownika dane osobowe mogą być udostępnione upoważnionym pracownikom oraz zleceniobiorcom świadczącym na rzecz administratora usługi.
Posiadane przez nas dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§7.

Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Użytkowników nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§8.

Klientom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas ich danych osobowych:
∙ prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
∙ prawo żądania sprostowania danych
∙ prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
∙ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
∙ prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
∙ prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach).
Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownicy mogą dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) może on skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą one zostać przesłane innemu administratorowi danych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem (dane powyżej).

§9.

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej witrynę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą witrynę internetową).
Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z witryny internetowej w następujących celach:
∙ dostosowywania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania z serwisu internetowego;
∙ prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z serwisu internetowego.
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to
mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz serwis internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
· w przeglądarce Chrome
· w przeglądarce Firefox
· w przęglądarce Internet Explorer
· w przeglądarce Opera
· w przeglądarce Safari

§10.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu Internetowego http://rollhouse.pl.
Administrator Danych wprowadził odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Telefon
Wiadomość